MINISTARNCI
MB FATIMSKIEJ


Strona ministrantów Rzymskokatolickiej Parfii Matki
Bożej Fatimskiej. Aktualne grafiki, podziały funkcji
oraz informacje dotyczące zbiórek czy uroczystości.

OGŁOSZENIA


ZBIÓRKI MINISTRANCKIEMINISTARNCI MŁODSI: sobota godz. 10:00
MINISTRANCI STARSI: piątek godz. 19:00

11.12.2023

WARTO ODWIEDZIĆ